บอร์ดติดประกาศตู้กระจก

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก

  1.  สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
  2.  เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน
  3.  มีกุญแจล็อคแบบกด
  4.  พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุกำมะหยี่สีเขียว
  5.  ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
  6.  แบบติดผนัง แขวนผนัง
  7.  กรอบเป็นอลูมิเนียม
  8.  แบบติดผนัง